Doa Kelancaran Berbicara


Berikut ini adalah sebuah doa agar lancar berbicara di depan umum yang bermanfaat untuk kemudahan urusan dan kelancaran dalam berbicara.

Nabi Musa membaca doa kelancaran berbicara ini sebelum menghadapi Fir’aun. 

Dalam hidup, kita hendaknya senantiasa mengembalikan semua urusan kepada Allah SWT. Setiap urusan, libatkan Allah dalam menjalaninya.

Dengan menghadirkan Allah ketika akan berbicara didepan umum, maka insya Allah segala urusan kita dapat berlangsung dengan lancar. Ini adalah salah satu kunci menghilangkan rasa gugup saat berbicara.

Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah dengan sepenuh hati sehingga kita pintar berbicara dan urusan kita mendapat pertolongan berasal dari Allah.

Doa Kelancaran Berbicara ini disebutkan dalam Al Qur’anul Karim:

Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii’ [Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku]." (QS. Thoha: 25-28)

Bacalah doa kelancaran berbicara ini sebelum berbicara di depan umum atau ketika anda sedang berlatih cara menghilangkan rasa gugup saat berbicara di depan orang banyak sehingga anda bisa menghadapi orang lain dalam rangka berdakwah, berpidato, mengajarkan sesuatu atau ingin menyelesaikan suatu urusan.

Hikmah kita membaca doa kelancaran berbicara ini adalah : 

Pertama, dada (hati) kita minta dilapangkan. Ketika hati udah lapang, maka kita akan lebih enteng menyampaikan apa yang inginkan kita sampaikan pada orang lain.

Kedua, urusan kita jadi lancar. Kalau kita mau berdoa kepada-Nya maka Allah akan mudahkan. Tiada satu doapun yang disia-siakan Allah.

Ketiga, lisan kita dapat dimudahkan dalam berkata dan orang yang mendengar ucapan kita dapat memahami apa yang kita utarakan.

Doa kelancaran berbicara  ini amat gampang dilafalkan, sehingga jangan lupa untuk diamalkan. 

Semoga Allah mempermudah urusan dan ucapan kita dengan doa kelancaran berbicara ini. Aamiin.